Jdi na obsah Jdi na menu
 


První zmínka o založení našeho sboru byla zaznamenána 1. září 1890 při zasedání obecního zastupitelstva. 16. září 1890 byl Sbor dobrovolných hasičů ve Velkých Pavlovicích oficiálně založen. Při svém založení měl celkem 34 členů, kdy hlavním iniciátorem a zakladatelem byl Tomáš Domanský.

K tomu, aby sbor plnil své poslání, bylo třeba zakoupit vybavení a potřebné nářadí. Hned po svém založení byla proto zakoupena čtyřkolová koňská stříkačka a 200 m hadic v hodnotě 600 zlatých. Žebříky a další potřebné nářadí zakoupil z vlastních prostředků pan Tomáš Domanský, který také v roce 1891 postavil, opět vlastním nákladem, hasičské skladiště (dnešní domov hasičů).

Jak posupovala léta, měnila a rozšiřovala se i činnost sboru. V roce 1930, při oslavách 40 let svého trvání, měl sbor již 52 činných členů, 24 přispívajících členů, 6 žen a 23 členů dorostu. Sbor vedle hasičského a samaritánského výcviku organizoval i hasičské plesy, taneční zábavy, hody a národopisné slavnosti, ochotnická představení, výlety, zájezdy apod. V období II. světové války byla činnost sboru velice slabá. Obnovena byla ihned po skončení války a mohlo se tak navázat na předválečné tradice.

V roce 1949 sbor zakoupil a pro hasičské účely upravil automobil Škoda - Hispania v hodnotě 55.000,- Kč. V roce 1950, při oslavách 60 let trvání sboru, kterých se zúčastnilo 660 krojovaných členů a členek z širokého okolí, byl pokřtěn nový hasičský prapor SDH Velké Pavlovice.

Od roku 1953 činnost sboru upadala tak, že koncem roku 1960 měl sbor pouze 23 členů a to většinou pasivních. Tímto také vstupujeme do dalšího období. Období poznamenané celou řadou změn a to jak v samotném systému požární ochrany, tak ve změnách vedení sboru a změnách v technice. Sbor byl v tu dobu vybaven vozidlem Tatra 70 A s agregátem. V roce 1957 bylo sboru přiděleno vozidlo DVS Tatra 805 vybavené motorovou stříkačkou PS-8. Od roku 1960 se činnost sboru pozvolna zlepšovala a začal plnit své hlavní poslání.

V roce 1978 bylo sboru přiděleno skříňové vozidlo TV 41, které bylo svépomocí upraveno pro požární účely. Toto období přineslo i nárůst členské základny sboru. Jestliže se počet členů v 60. letech pohyboval okolo 23 - 35, v roce 1971 jich bylo již 60 a v roce 1980 dokonce 70 činných členů a 27 mladých hasičů. V první polovině roku 1981 přišlo mírné oslabení členské základny, které bylo zaviněno poruchou na vozidle Tatra 805. V roce 1982 probíhala činnost sboru opět na velmi dobré úrovni. Byl proveden sběr železného šrotu a získané finanční prostředky byly použity na práci s mládeží. V letech 1986 - 1989 bylo sboru přiděleno požární vozidlo CAS 16 Š 706 RTP. Tímto se sbor stal nedílnou součástí hasebního plánu okresu.  Byl povoláván i do vzdálenějších obcí na pomoc při likvidaci požárů a postupně byl vybavován pracovními stejnokroji, ochrannými pomůckami a nezbytně nutným nářadím.  Sbor zasahoval v 10 případech  pořárů doma a v 22 případech mimo obec. V roce 1988 byl zaznamenán požár, který se řadí mezi největší požáry nejen na okrese, ale i v republice. 11. května v ranních hodinách začalo hořet v Jihomoravských drůbežářských závodech. Požár se rychle rozšířil do půdních prostor, které sloužily jako sklad. Škoda byla vyčíslena na 9.980.800,- Kč.

Poslední období od roku 1990 do současnosti bylo provázeno řadou problémů, a to nejen vnitřních, ale i ze strany státu a našeho ústředí. Osudným se stal červen roku 1990, kdy byl svolán ustavující sjezd. Zde došlo k přejmenováni Svazu požární ochrany na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. SH ČMS se tak dostalo mezi zájmové organizace. Záměrem funkcionářů bylo zrušení dobrovolných hasičů s tím, že je potřeba vytvořit velké a dobře placené hasičské záchranné sbory.  Jen díky iniciativě některých vedoucích funkcionářů sdružení, starostů okresních sdružení a včasná reakce Ministerstva vnitra a vlády se tento záměr nezdařil. Dost sborů tento nápor nevydržely a postupně zanikaly. Velkou roli zde sehráli také starostové obcí, kteří se nechali ovlivnit. Zpočátku se tato situace odrazila i v činnosti našeho sboru, ale v roce 1992 byl sbor konsolidován a mohl tak začít plnit své hlavní poslání ve všech směrech.